The VALETZ Magazine


VALETZ KONTAKT INFORMACJE

powrót
redakcja TVM
wersje offline
kontakt z redakcją
drukowanie TVM
mirrory TVM

Redakcja The VALETZ Magazine:

Artur Długosz redakcja@valetz.pl
redaktor naczelny

Filip Szymborski, aka. flEa redakcja@valetz.pl
naczelny grafik, webmaster, z-ca. redaktora naczelnego

Piekot redakcja@valetz.pl
sekretarz redakcji

Przyjaciele redakcji:

Jola Gorszewska
Anna Draniewicz
Jerry
Iza Kowalczyk
Marcus
Panda i Jorgi

Załoga naklejkowa:

Afro, Agata, Artek, Cycek, Kaczor, Kruk, Lemur, Martynka, Roman, Oxo.

 

>
Redakcja The VALETZ Magazine nie pobiera opłat ani nie pozyskuje żadnych innych korzyści z umieszczania
bannerów na łamach pisma.powrót do początku

The VALETZ Magazine
[ http://www.valetz.pl ] lub
[ http://venus.wis.pk.edu.pl/magazine ]
kontakt: redakcja@valetz.pl oraz redakcja@valetz.pl

 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odpowiedzialność za treści tekstów i prac graficznych spoczywa
na barkach ich autorów, a poglądy wyrażane przez nich nie zawsze zgadzają
się z poglądami redakcji.

Redakcja The VALETZ Magazine nie zwraca nadesłanych materiałów,
zastrzega sobie też prawo do skracania tekstów.

Materiały prezentowane na łamach The VALETZ Magazine są własnością
ich autorów i jako takie są chronione przez ustawę o prawach autorskich.